Všeobecné členské podmínky klubu Savannah Gold

 • Společnost Trans World Hotels & Entertainment, a.s., IČO: 643 58 267, se sídlem č.p. 64, 345 32 Česká Kubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 492, je provozovatelem Trans World Hotelu Savannah, umístěném na adrese Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo.
 • Trans World Hotel Savannah poskytuje ubytovací služby a provozuje restauraci a wellness & spa centrum (dále společně jen „hotelové služby“).
 • V souvislosti s poskytováním hotelových služeb provozuje Trans World Hotel Savannah benefitní klub Savannah Gold, jehož účelem je poskytování výhod svým stálým klientům.
 • Členem benefitního klubu Savannah Gold se může stát každá osoba, která v  Trans World Hotelu Savannah při své první návštěvě využije hotelové služby v hodnotě alespoň 1000 Kč a která souhlasí se svým členstvím v benefitním klubu Savannah Gold a s těmito Všeobecnými členskými podmínkami (dále jen „zákazník“). 
 • Přihlašovací údaje do benefitního klubu Savannah Gold jsou zákazníkovi vygenerovány automaticky po odsouhlasení těchto Všeobecných členských podmínek. 
 • Při každé další návštěvě bude zákazníkovi za každých 1000 Kč, za které využije hotelové služby, automaticky k účtu připsán 1 benefitní bod.
 • Body lze sbírat výhradně za využívání hotelových služeb služeb nabízených Trans World Hotelem Savannah.
 • Za nasbírané benefitní body může zákazník využít pouze služby Trans World Hotelu Savannah, které jsou vyhrazené pro benefitní klub.
 • Benefitní body nelze vyplácet v hotovosti, a to ani v případě, kdy byly vyčerpány pouze částečně.
 • Benefity, jež byly objednány za benefitní body, je nezbytné vyčerpat v rámci jednoho pobytu v  Trans World Hotelu Savannah, nelze je rozdělit na více pobytů. 
 • Nasbírané benefitní body budou automaticky vymazány, nedojde-li během 12 po sobě jdoucích měsíců k aktivitě v podobě vyčerpání benefitních bodů využitím hotelových služeb prostřednictvím klubu Savannah Gold.
 • Členství v klubu Savannah Gold bude Trans World Hotelem Savannah automaticky ukončeno, pokud první přihlášení do účtu neproběhne do 6 měsíců od jeho vytvoření.
 • Trans World Hotel Savannah si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných členských podmínek. O těchto změnách budou členové informováni s předstihem 14 dnů před účinností této změny.
 • Tyto Všeobecné členské podmínky nabývají účinnosti 18. 6. 2018
 • Nezruší-li zákazník své členství do účinnosti změn, platí, že změny Všeobecných členských podmínek akceptuje.
 • Společnost TRANS WORLD HOTELS & ENTERTAINMENT, a.s., která Trans World Hotel Savannah provozuje, se zavazuje, že osobní údaje členů klubu Savannah Gold zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Veškeré informace o zpracování osobních údajů členů klubu Savannah Gold jsou dostupné na internetových stránkách [www.znojmo.twhotels.cz] a v tištěné podobě na recepci Trans World Hotelu Savannah a v jednotlivých pokojích tohoto hotelu.
 • Členům klubu Savannah Gold budou zasílány aktuální informace a akční nabídky (obchodní sdělení) formou e-mailu na registrovaný e-mail nebo poštou na adresu uvedenou v registračním formuláři.
 • Tyto Všeobecné členské podmínky klubu Savannah Gold se nevztahují na firemní klientelu.

Souhlasím se Všeobecnými členskými podmínkami klubu Savannah Gold.

Všeobecné členské podmínky klubu Savannah Gold ke stažení

Volejte +420 515 284 084 nebo pište na Reception.Savannah@TWHotels.eu

Rezervace