Cykloturistika - Cyklotrasy

Okolí hotelu je ideálním místem pro cykloturistiku. Hotel je přímo napojen na cyklostezku, která Vás zavede na zajímavá turistická i vinařská či historická místa.

Připravili jsme 3 cyklotrasy, které jsme pro Vás rozdělili dle náročnosti a délky, poznávejte krásy okolí.

Cyklotrasy

 • Místo zahájení a ukončení cyklovýletu: Trans World Hotel Savannah
 • Náročnost: 3 druhy s rozlišením vzdálenosti a terénního reliéfu
 • Určení: pro průměrně zdatné cyklisty
 • Technické vybavení: horská kola, doporučujeme trekkingová nebo krosová 
 • celková vzdálenost 23km
 • časová náročnost 2,5 hodiny
 • směr původní rota Pohraniční stráže
 • odbočit vlevo směr Dyjákovičky
 • z Dyjákoviček směrem na Hnízdo
 • v polovině cesty na křižovatce odbočit vpravo směr Lampelberg (vyhlídka do údolí a do Rakouska)
 • z vyhlídky zpět na asfaltovou cestu a odbočit vpravo
 • dále podél státní hranice až k hraničnímu přechodu Jaroslavice – Seefeld – Kadolza odbočit vpravo směrem na Jaroslavice
 • na křižovatce odbočit vpravo a dále po bývalé signálce - asfaltová cesta
 • po signálce stále rovně až do místa kde končí asfaltová cesta a začíná krátký úsektzv. panelky (pozor krátký, ale prudký sjezd)
 • přes hlavní komunikaci do hotelu Savannah

V případě zájmu je možné plánovanou trasu zkrátit po návštěvě vyhlídky Lampelberg az vyhlídky odbočit do leva a na křižovatce cca 1500 m odbočit opět vlevo a napojit se na bývalou signálku. V tomto případě má celá trasa cca 10km.

 • celková vzdálenost 31km
 • časová náročnost 4,5 hodiny
 • směr obec Šatov po bývalé signálce a na první křižovatce odbočit vpravo a dále přes kopec
 • na křižovatce odbočit vlevo a po hlavní komunikace směrem na Šatov po 500modbočit vlevo do areálu vinných sklepů
 • dále přes potok a hned odbočit vlevo podél potoka až do Šatova
 • v Šatově možnost prohlídky opevnění z 2. světové války
 • po výjezdu od opevnění pokračovat z obce dále na křižovatku, na které odbočitvpravo po bývalé signálce až na hlavní komunikaci mezi obcí Hnanice aMitterretzbach
 • odbočit vpravo na hlavní komunikaci a po 500m odbočit vlevo do vinařské uličkypřibližně po 1500 m se napojit opět na bývalou signálku a odbočit vpravo
 • po výjezdu mírného kopce na křižovatce odbočit vpravo (směr rovně přivedezájemce na Šobes)
 • dále podél bývalé roty až na křižovatku vlevo okolo kapličky
 • po asfaltové cestě přibližně po 1200 m a dále na rozcestí odbočit vpravo a napojit sena modrou cyklistickou značku a po této pokračovat až do Znojma
 • po sjezdu z Kraví hory(pozor prudký sjezd) odbočit před řekou doprava a podélřeky až do obce Sedlešovice a dále po hlavní cestě až na křižovatku v obci NovýŠaldorf a odbočit vpravo
 • těsně před koncem obce Nový Šaldorf odbočit mírně vlevo a pokračovat podélvinných sklepů až k železniční zastávce (v případě zájmu je možné využít spoj napřepravu do Šatova a výrazně si zkrátit jízdu)
 • přes železnici pokračovat dál na hlavní silnici a odbočit vlevo směrem na Havraníky
 • na konci obce Havraníky odbočit vlevo směr Šatov
 • v Šatově na křižovatce odbočit vlevo a projet celou vesnici bez odbočení z hlavníkomunikace
 • přibližně po 3km na konci obce Šatov přes železniční přejezd a hned odbočit vpravopo bývalé signálce až do hotelu Savannah

Opět je možné v případě zájmu trasu upravit dle momentální meteorologické situace a fyzické kondice účastníků výletu.

 • celková vzdálenost 58km
 • časová náročnost 7,5 hodiny
 • směr obec Šatov po bývalé signálce a na první křižovatce odbočit vpravo a dále přes kopec
 • na křižovatce odbočit vlevo a po hlavní komunikace směrem na Šatov po 500modbočit vlevo do areálu vinných sklepů
 • dále přes potok a hned odbočit vlevo podél potoka až do Šatova
 • v Šatově možnost prohlídky opevnění z 2. světové války
 • po výjezdu od opevnění pokračovat z obce dále na křižovatku, na které odbočitvpravo po bývalé signálce až na hlavní komunikaci mezi obcí Hnanice aMitterretzbach
 • odbočit vpravo na hlavní komunikaci a po 500m odbočit vlevo do vinařské uličkypřibližně po 1500 m se napojit opět na bývalou signálku a odbočit vpravo
 • po výjezdu mírného kopce na křižovatce rovně směr Šobes
 • prudký sjezd po asfaltové cestě až k řece a doprava přes lanový most
 • dále v podstatě po stezce Greenways Praha – Vídeň a také číslo 48 okolo Podmolí a přes Lukov a Čížov až do obce Lesná po celou dobu po bývalé signálce
 • z Lesné u větrného mlýna odbočit vpravo na Horní Břečkov a po hlavní komunikaci až do Bezkova
 • těsně před obcí Citonice odbočit vpravo směrem Znojmo – Gránické údolí
 • podél řeky až k Louckému klášteru a dále pokračovat přes Sedlešovice směrem na Nový Šaldorf
 • těsně před koncem obce Nový Šaldorf odbočit mírně vlevo a pokračovat podélvinných sklepů až k železniční zastávce (v případě zájmu je možné využít spoj napřepravu do Šatova a výrazně si zkrátit jízdu)
 • přes železnici pokračovat dál na hlavní silnici a odbočit vlevo směrem na Havraníky
 • na konci obce Havraníky odbočit vlevo směr Šatov
 • v Šatově na křižovatce odbočit vlevo a projet celou vesnici bez odbočení z hlavníkomunikace
 • přibližně po 3km na konci obce Šatov přes železniční přejezd a hned odbočit vpravopo bývalé signálce až do hotelu Savannah

I tuto trasu je možné zkrátit dle uvážení.

Volejte +420 515 284 084 nebo pište na Reception.Savannah@TWHotels.eu

Rezervace